Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie visita questo link. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Via F.lli Bronzetti, 10/12 - 20013 MAGENTA (MI) ITALY info@airprotech.eu Tel: +39 02 9790466 WHISTLEBLOWING

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INSPEKTOR PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  I INFORMACJI
airprotech srl - Via F.lli Bronzetti 10/12 - 20013 Magenta (MI), Włochy
e-mail: info@airprotech.eu
Nr telefonu: +39 02 9790466

 

WPROWADZENIE
Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób airprotech przetwarza dane osobowe i informacje osobiste zebrane za pośrednictwem:
- naszej strony internetowej, naszych platform internetowych oraz innych powiązanych stron internetowych („Strony internetowe”)
- naszych funkcji, operacji i działań („Usługi”) 
Użytkownicy to wszystkie kategorie osób, które wchodzą w kontakt z airprotech za pośrednictwem naszych Stron i/lub naszego Serwisu, w tym między innymi: partnerzy biznesowi, klienci, dostawcy, konsultanci, osoby odwiedzające nasze Strony, każda osoba lub instytucja, która wchodzi w kontakt z nami.
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, niezależnie od domeny, systemu, platformy lub urządzenia (np. desktop lub mobile), za pośrednictwem których Użytkownik uzyskuje dostęp do Stron, niezależnie od Usługi, której to dotyczy.

 


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI OSOBOSTYCH
Dane i Informacje Osobowe Użytkowników gromadzone za pośrednictwem naszych Stron internetowych i/lub przetwarzane w ramach naszej usługi, w tym między innymi: dane inwentaryzacyjne (nazwiska, adresy itp.), dane umowne (dane firmy, dane pracowników, informacje o działalności gospodarczej itp.), dane dotyczące użytkowania (odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie naszymi produktami, statystyki przeglądania stron internetowych itp.), dane meta-komunikacyjne (identyfikatory urządzeń, adresy IP, dane dotyczące lokalizacji itp.
Dane i Informacje Osobowe zebrane od wszystkich użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, specyfikacjami i wymogami prawnymi określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) 2016/679 i unijnym rozporządzeniu o polityce prywatności.
airprotech przetwarza dane i informacje osobiste tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo i/lub gdy użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody.

 

COOKIES
Pliki cookie to fragmenty kodu instalowane w przeglądarce użytkownika, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania Stron.
Nasze Strony Internetowe wykorzystują Pliki Cookies do zapisywania sesji użytkownika oraz do wykonywania innych czynności ściśle niezbędnych do funkcjonowania Stron Internetowych, w tym wszystkich powiązanych funkcjonalności.
Niektóre usługi bezpośrednio lub pośrednio powiązane z naszymi stronami internetowymi mogą gromadzić dane statystyczne w postaci zbiorczej i mogą nie wymagać zgody użytkownika, śledząc jego zwyczaje związane z przeglądaniem stron internetowych oprócz informacji określonych w niniejszym dokumencie i bez naszej wiedzy; w takich przypadkach zastosowanie ma polityka prywatności takich stron trzecich.
Ponieważ instalacja plików cookie osób trzecich i innych systemów śledzenia poprzez usługi wykorzystywane w ramach naszych stron internetowych nie może być przez nas technicznie kontrolowana, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia instalowanych przez osoby trzecie mają charakter wyłącznie informacyjny.
Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookies bezpośrednio z poziomu przeglądarki i uniemożliwić osobom trzecim ich instalację. Za pośrednictwem preferencji przeglądarki możesz również usunąć pliki Cookies zainstalowane w przeszłości, w tym pliki Cookies, które mogły zapisać Twoją zgodę na instalację plików Cookies przez nasze Witryny. 
W przypadku usług świadczonych przez strony trzecie, użytkownik może skorzystać z prawa do rezygnacji z działań śledzących, korzystając z informacji zawartych w polityce prywatności strony trzeciej.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
airprotech stosuje najnowocześniejsze organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych oraz chronić przetwarzane przez nas dane i informacje osobowe przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownicy mają prawo do uzyskania nieodpłatnie informacji na temat zebranych przez nas danych osobowych i informacji na ich temat. Ponadto Użytkownicy mają prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i informacji lub ich usunięcia, a także, jeśli dotyczy, dochodzenia prawa do przenoszenia danych.
Użytkownicy mogą również wycofać wszelkie zgody udzielone w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i informacji, a takie wycofanie zgody zostanie wykonane niezwłocznie po otrzymaniu przez nas takiego powiadomienia.

 

USUWANIE DANYCH
Dane osobowe i informacje przechowywane przez nas są usuwane, gdy nie są już potrzebne do zamierzonego celu oraz gdy nie jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania takich danych. Jeśli dane osobowe i informacje nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych celów dozwolonych przez prawo, ich przetwarzanie zostanie ograniczone lub zablokowane i nie będą już przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych osobowych i informacji , które muszą być zachowane ze względów biznesowych lub podatkowych.

 

ZMIANY I AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
airprotech zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie w celu odzwierciedlenia zmian w sytuacji prawnej lub zmian na naszych stronach i/lub świadczonych Usługach 
Użytkownicy proszeni są o regularne sprawdzanie polityki prywatności, aby być na bieżąco z jej treścią.

 


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z administratorem danych airprotech srl