Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie visita questo link. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Via F.lli Bronzetti, 10/12 - 20013 MAGENTA (MI) ITALY info@airprotech.eu Tel: +39 02 9790466 WHISTLEBLOWING

GAMA PRODUKTÓW

Airprotech dostarcza wysoce skuteczne rozwiązania w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń gazowych z procesów przemysłowych, kompletny zestaw technologii i produktów spełniających potrzeby klientów z różnych branż: utleniacze termiczne, utleniacze katalityczne, węgiel aktywny, DeNOx SCR, skrobaki, flary i systemy filtracji.

ODKRYĆ WIĘCEJ
RTO REGENERACYJNE
UTLENIACZE TERMICZNE

Regeneracyjne utleniacze termiczne RTO są specjalnie zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń z gazu procesowego poprzez wysokotemperaturowe utlenianie termiczne.

ODKRYĆ WIĘCEJ
REKUPERACYJNE
UTLENIACZE TERMICZNE

Rekuperacyjne utleniacze termiczne z jedną komorą spalania do wysokotemperaturowego utleniania termicznego i zintegrowanym systemem odzysku ciepła.

ODKRYĆ WIĘCEJ
BEZPOŚREDNIE
UTLENIACZE TERMICZNE

Bezpośrednie utleniacze termiczne niszczą zanieczyszczenia poprzez wysokotemperaturowe utlenianie termiczne, gaz procesowy i/lub płynne odpady organiczne są wprowadzane bezpośrednio do komory spalania.

ODKRYĆ WIĘCEJ
UTLENIACZE
KATALITYCZNE

W utleniaczach katalitycznych proces utleniania związków organicznych odbywa się w niższej temperaturze dzięki zastosowaniu katalizatorów opartych na tlenkach metali lub metalach szlachetnych.

ODKRYĆ WIĘCEJ
POST-COMBUSTION PLANT
FOR UPGRADING OF
BIOGAS IN BIOMETHANE OFF GAS

The Post-combustion plants for the treatment of the off gases coming from biogas into the biomethane upgrading process are crucial for the sustainability of the produced biomethane.  This technology reduces the methane loss to the atmosphere during the upgrading biogas into biomethane systems. The technology we apply for the treatment of off gas coming from an upgrading system is the Regenerative Thermal Combustion (RTO). Our plants are designed to guarantee methane destruction efficiencies up > 99% and so an increase in % GHG saving.  The RTO is designed with a high thermal recovery efficiency of 96%; without involving the consumption of auxiliary fuel, the system is self-maintaining thanks to the combustion of the residual methane itself present in the off gas. Such plants are designed to be able to operate, if necessary, with electrical energy or green fuels too.

ODKRYĆ WIĘCEJ
SYSTEMY DO
SUBSTANCJI CHLOROWCOWANYCH

Do oczyszczania związków chlorowcowych nadaje się utlenianie termiczne i katalityczne; systemy te są zintegrowane ze skrobakami i wieżami reakcyjnymi.

ODKRYĆ WIĘCEJ
ROTO-KONCENTRATORY LZO

airprotech dostarcza roto-koncentratory zeolitowe dla LZO, które są generalnie instalowane w przypadku niskiego stężenia zanieczyszczeń i wysokiego przepływu gazu.

ODKRYĆ WIĘCEJ
NMP
RECOVERY SYSTEMS

In the Li-Ion Batteries production industry we provide technologies to reduce NMP emissions (N-Methyl-2-Pyrrolidone) through the processes of condensation and adsorption, which enables the recovery and reused of the solvent in the production process.

ODKRYĆ WIĘCEJ
ODZYSK OLEJU WALCOWANIE
FOLII ALUMINIOWEJ

Systemy do oczyszczania spalin z walcowni folii aluminiowej o podwójnym działaniu w jednym systemie do wentylacji walcowni i odzysku oleju walcowniczego.

ODKRYĆ WIĘCEJ
ADSORPCJA NA
AKTYWNYM WĘGLU

Węgiel aktywny jest obojętnym stałym materiałem adsorbującym używanym do usuwania zanieczyszczeń ze strumieni gazów procesowych.

ODKRYĆ WIĘCEJ
GAS AND LIQUID
INCINERATORS

Incinerators destroy the pollutants through thermal oxidation at high temperatures. Waste gas, waste liquid or a combination of liquid and gaseous waste are directly conveyed into the combustion chamber. The standard layout is composed of a combustion chamber, a waste heat recovery boiler and a dust collector. A pre-heating of the combustion air can be provided to increase the thermal efficiency of the system, reducing the gas consumption. The waste gas is sent to the incinerator through a fan, while the liquid waste can either be directly injected into the combustion chamber or used as fuel for the burner. This process is achieved by using an atomized lance with a wide diameter nozzle to limit the possibility of clogging. Incineration provides a safe option for the destruction of liquid and gaseous waste as well as the recovery of process heat generated to produce hot water, thermal oil, hot air or steam. Each incinerator plant is customized to our client’s needs. Especially with respect to our customer’s waste management, ensuring savings on transportation, simplifying the handling of waste and increasing the waste reduction efficiency.

ODKRYĆ WIĘCEJ
INSTALACJE
DENOX SCR

Selektywna redukcja katalityczna SCR do eliminacji tlenków azotu NOx przy użyciu specjalnych elementów katalitycznych w połączeniu z wtryskiem amoniaku lub mocznika.

ODKRYĆ WIĘCEJ
SKROBAKI I
WIEŻE MYJĄCE

Skrobaki i wieże myjące są stosowane głównie do redukcji lotnych związków organicznych i nieorganicznych, rozpuszczalnych w wodzie i przy użyciu odpowiednich odczynników chemicznych.

ODKRYĆ WIĘCEJ
FILTRACJA NA SUCHO
I MOKRO

Filtracja, odpylanie i separacja pyłu i cząstek stałych z gazów procesowych może być przeprowadzona na mokro lub na sucho w zależności od konkretnego zastosowania.

ODKRYĆ WIĘCEJ
SPALANIE GAZU
I FLARY

Spalanie gazu to proces niszczenia gazów spalinowych, które nie mogą być przetworzone przez spalanie. airprotech oferuje szeroką gamę flar do różnych zastosowań.

ODKRYĆ WIĘCEJ
MOBILNE SYSTEMY
OCZYSZCZANIA GAZU

Airprotech oferuje mobilne systemy oczyszczania gazów i redukcji LZO., które można łatwo przetransportować i używać na miejscu przez wymagany okres, a następnie przenieść na nowe miejsce.

ODKRYĆ WIĘCEJ
SPRZĘT
UŻYWANY

A regenerative thermal oxidiser - RTO 2 chambers is currently available.