Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie visita questo link. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Via F.lli Bronzetti, 10/12 - 20013 MAGENTA (MI) ITALY info@airprotech.eu Tel: +39 02 9790466 WHISTLEBLOWING

DZIAŁ POMOCY TECHNICZNEJ

airprotech oferuje wszystkim klientom pełen zakres usług posprzedażowych dla całego cyklu życia urządzeń i instalacji, w tym wsparcie techniczne, programy konserwacji, zdalny monitoring i nadzór oraz dostawę części zamiennych i oryginalnych komponentów.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY

airprotech zapewnia szeroki zakres usług posprzedażowych i wsparcia technicznego w całym cyklu życia maszyn i urządzeń, zapewniając klientom możliwość efektywnej eksploatacji sprzętu.
Serwis posprzedażowy zapewnia pokrycie pełnego zakresu potrzeb, w tym szkolenia w zakresie obsługi systemów, konserwacji i aktualizacji oprogramowania, planowych sesji konserwacyjnych oraz dostaw oryginalnych materiałów i części zamiennych.

SYSTEM KONTROLI ZDALNEJ

Wszystkie systemy airprotech mogą być wyposażone w system zdalnego sterowania w celu zdalnego nadzorowania parametrów roboczych, aby wspierać klientów w ich codziennych działaniach, usprawnić rozwiązywanie problemów poprzez wykrywanie usterek natychmiast po ich pojawieniu się, zapobiegać ewentualnym awariom lub uszkodzeniom, ograniczyć nieplanowane wyłączenia lub przerwy w procesach oraz zapewnić maksymalną dostępność maszyn i urządzeń.

KONSERWACJA PROGRAMOWA

airprotech oferuje wysoko wykwalifikowany serwis, który można zaplanować zgodnie z konkretnymi wymaganiami i harmonogramami produkcji.
Usługa obejmuje przeglądy 1-2 razy/rok, szkolenie personelu w zakresie obsługi, instalacji i czynności konserwacyjnych.
 

 Prosimy o kontakt w sprawie pomocy technicznej

ZMIANA I PRZEBUDOWA

airprotech może wdrożyć różnorodne rozwiązania w celu modyfikacji, adaptacji i modernizacji istniejących zakładów przy opłacalnej inwestycji, wydłużenia okresu eksploatacji, zwiększenia wydajności i niezawodności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych, spełnienia nowych wymogów środowiskowych w zakresie emisji i oszczędności energii.

CZĘŚCI ZAMIENNE

airprotech zapewnia skuteczną obsługę w zakresie dostaw oryginalnych części zamiennych i materiałów konserwacyjnych do maszyn i urządzeń.
Firma airprotech jest w pełni zaangażowana w oferowanie maksymalnego wsparcia w zakresie identyfikacji i wyboru niezbędnych części zamiennych, łącznie z określeniem minimalnych ilości części, które należy przechowywać jako zapas oraz informowaniem o prawidłowych procedurach przechowywania i montażu.

KONTAKTY